DỰ ĐOÁN TĂNG TRƯỞNG GDP NƯỚC ÚC ĐẾN NĂM 2022

Tính đến cuối năm 2018, kinh tế nước Úc có GDP khoảng 1,4 ngàn tỷ USD với mức bình quân đầu người khoảng 56.000 USD. Tháng 12/2017, nước Úc được đánh giá xếp hạng đứng thứ 11 toàn Thế Giới, và lọt vào một trong 20 nước đứng đầu thế giới về sản lượng xuất khẩu và cả nhập khẩu.

Nền công nghiệp không khói đóng góp tới gần 65% tỷ trọng kinh tế và tạo ra công ăn việc làm cho gần 80% lực lượng lao động nước Úc.

Số liệu báo cáo từ Statista dự đoán mức tăng trưởng GDP từ 2019-2022 mỗi năm ổn định khoảng 2,6-2,7%, không có biến động lớn. Mức tăng này được dự đoán hợp lý với chính sách của chính phủ Úc khi có chiều hướng giữ cán cân an toàn, chưa có quyết định đưa ra bất kỳ cải cách mới nào.

Dự đoán mức tăng trưởng GDP Úc 2019-2022

Nguồn: https://bit.ly/2Iap2Mc

Đăng ký tư vấn