map.jpg

QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT

Quỹ Phát triển Đất được giám sát và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc, mục tiêu đầu tư nhằm phát triển các dự án đất đai. Lợi nhuận của Quỹ được tạo ra từ việc mua đất được định giá thấp hơn so với thực tế, rồi nâng cấp mục đích sử dụng, sau đó Quỹ sẽ bán đất với giá thị trường cho Chủ đầu tư Bất động sản.

Các dự án Đất trong Danh mục đầu tư của Quỹ được sở hữu hoàn toàn bởi Quỹ, không có nợ và được mua với giá dưới mức thị trường. Vì thế, giá trị thực tế của danh mục đầu tư luôn lớn hơn mức vốn bỏ ra.

Quỹ chỉ đầu tư vào các thửa đất thỏa mãn các điều kiện sau:

bullet-point.svg

Lợi nhuận mục tiêu: 15-25%/năm

bullet-point.svg

Bán lại đất trong vòng 12 tháng - tối đa 24 tháng

bullet-point.svg

Quỹ chỉ mua những thửa đất sau khi đã tìm kiếm được người mua cam kết mua lại trong tương lai

Đăng ký tư vấn