QUỸ ĐÓNG, QUỸ MỞ LÀ GÌ VÀ PHÂN BIỆT NHƯ THẾ NÀO?

Thị trường tài chính, chứng khoán tồn tại hai dạng quỹ đóng và quỹ mở. Vì những hạn chế của quỹ đóng mà hiện nay đa số nhà đầu tư bỏ vốn vào quỹ mở mà quên đi sự hiện diện của quỹ đóng. Lý do xuất phát từ đặc tính khác biệt của hai dạng quỹ này.

Tháng Hai 14, 2019

Xem thêm...

PHÂN BIỆT QUỸ ĐẦU TƯ THEO DẠNG TÀI SẢN

Tùy theo dạng tài sản, quỹ đầu tư được chia ra các loại hình quỹ khác nhau: Quỹ đầu tư một loại tài sản hoặc Quỹ đầu tư cân bằng vào nhiều loại tài sản. Quỹ cổ phiếu Quỹ cổ phiếu biến động và tăng trưởng theo tình hình thị trường chứng khoán, cũng như […]

QUỸ ĐẦU TƯ RA ĐỜI NHƯ THẾ NÀO?

Với vai trò là tổ chức phi ngân hàng thu hút tiền nhàn rỗi từ các cá nhân hay tổ chức, Quỹ sẽ đầu tư vào một hoặc nhiều loại tài sản khác nhau như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ, bất động sản, v.v… tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận.

Đăng ký tư vấn